Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

Data wprowadzenia ostatnich zmian 06.02.2018 r. W sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ODPOWIEDŹ W sprawie podjęcia przez służby konsularne działań w związku z nagłośnioną przez media sytuacją polskiego małżeństwa żebrzącego z dziećmi na...
Prace w komisjach i zespołach

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator IX kadencji Działalność parlamentarna – Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Przewodniczący Senackiego Zespołu...
Wystąpienia

Wystąpienia

Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r. 24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz...