Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

Oświadczenia senatorskie Senatora dr. Ryszarda Majera

  Data wprowadzenia ostatnich zmian 08.03.2018 r.   W sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej W sprawie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat oraz...
Prace w komisjach i zespołach

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator IX kadencji Działalność parlamentarna – Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – Przewodniczący Senackiego Zespołu...
Wystąpienia

Wystąpienia

Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r. 24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz...