dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Senator IX kadencji

Działalność parlamentarna
– Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
– Członek Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
– Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego
– Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
– Członek Parlamentarnego Zespołu ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1
– Członek Parlamentarnego Zespołu ds. Promocji Żużla
– Członek Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego
– Członek Parlamentarnego Zespołu na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej
– Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów
– Wiceprzewodniczący Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym
– Członek Senackiego Zespołu ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej
– Członek Senackiego Zespołu Promocji Edukacji Obronnej
– Członek Senackiego Zespołu Strażaków
– Członek Senackiego Zespołu Śląskiego