Ryszard Majer reprezentował Senat RP na uroczystościach 10 lecia istnienia Czarnogóry.
Mieszkańcy Montenegro  świętowali 10-lecie niepodległości swojego państwa. 21 maja 2006 roku, w wyniku referendum niepodległościowego, nastąpiło zerwanie federacji Serbii i Czarnogóry. Czarnogóra stała się samodzielnym podmiotem prawa międzynarodowego. 28 czerwca 2006 Czarnogóra została przyjęta do ONZ jako 192. członek tej organizacji, a od 11 maja 2007 roku jest 47. państwem członkowskim Rady Europy. Od grudnia 2009 jest kandydatem do NATO, a od 17 grudnia 2010 r. posiada status kandydata do Unii Europejskiej. Obecnie władze kraju prowadzą intensywne działania związane z aplikacją do struktur NATO oraz Unii Europejskiej.

czarnogóra                         czarn1

czarnog 2