W Gminie Dąbrowa Zielona miały miejsce oficjalne obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach uczestniczył senator RP Ryszard Majer. Obchody Narodowego Święta rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową na kościele, którą 20 lat temu w 1998 roku, senator R. Majer przekazyał lokalnej społeczności Dąbrowy Zielonej w imieniu Szymona Giżyńskiego obecnego sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

               W   Kościele Parafialnym p.w. Św. Jakuba Apostoła odprawiona została Msza święta za Ojczyznę natomiast po mszy kontynuowano uroczystości w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej. W swoich wystąpieniach Goście podkreślali, wagę jubileuszu.  Odbyły się również  występy zespołu śpiewaczego Lipowianki z Cielętnik, uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej i Olbrachcicach oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola. Oprawę muzyczną zapewniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Dąbrowy Zielonej.