OSP Parzymiechy w Gminie Lipie świętowało jubileusz 110 rocznicy utworzenia jednostki. Z tej okazji nastąpiło uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Podczas uroczystości sanator R. Majer gratulował druhnom i druhom nowego samochodu i życzył dalszego rozwoju jednostki.