W obecności pana Roberta Magdziarza – wicewojewody śląskiego senator Ryszard Majer miał przyjemność odznaczyć w imieniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej medalem Primus in Agendo księdza Marka Batora, szefa częstochowskiej Caritas.