W kłobucku zakończono kolejną inwestycję drogową z wykorzystaniem środków rządowych, tym razem przebudowano i zmodernizowaną ul. Wincentego Witosa z budową chodnika i modernizacją skrzyżowania w Kłobucku kosztowała 3 816 660,37 złotych. 3 159 700 zł pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, resztę dołożyła Rada Miasta z budżetu gminy.

             W oficjalnym otwarciu drogi i przecięciu wstęgi uczestniczyli między innymi: senator Ryszard Majer, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł na Sejm Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, radny Krzepic Damian Pilarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku Janusz Soluch, sekretarz Gminy Kłobuck Sylwia Piątkowska, przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa Smugi Teresa Berg i Wiesław Zych oraz Robert Hucz Prokurent firmy HUCZ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Boronowie.