W Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej miało miejsce wydarzenia kulturalne, w czasie którego Dyrektor Centrum Iwona Skorupa została odznaczona honorową odznaką „Zasłużony dla kultury Polskiej” nadaną na wniosek senatora Ryszarda Majera przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Wyróżnienie w imieniu ministra wręczył Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych Senator R. Majer został uhonorowany dyplomem, który wręczyła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.