W Domu Pomocy Społecznej ul. Kontkiewicza w Częstochowie miało miejsce coroczne spotkanie integracyjne pn. Majowe Granie. Jest to okazja do spędzenia wolnego czasu mieszańców placówki wspólnie z rodziną, bliskimi i znajomymi.

– Dziękuję za zaproszenie, gratuluję organizacji i stworzenia miłej atmosfery – powiedział senator R. Majer.