Uroczyste otwarcie boiska sportowego w Zawodziu w Gminie Poczesna, które zostało dofinansowane kwotą 1,97 miliona z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Senator Ryszard Majer gratulował Gminie Poczesna oraz GKS GROM Poczesna tak potrzebnej inwestycji sportowej.