Dzień Matki oraz 150 rocznica istnienia Koła Gospodyń Wiejskich stały się okazją do uroczystego spotkania w którym uczestniczył senator RP Ryszard Majer.
– Wskazujecie drogę przemian na polskiej wsi – podkreślił senator R. Majer w swoim wystąpieniu. Powstając w najtrudniejszym okresie w naszych dziejach,  jako najważniejszy cel swego działania postawiliście wsparcie drugiego człowieka i budowę silnych więzów społecznych. To wyzwanie jest aktualne do dziś. Potrzeby mieszkańców wsi powinny być autentycznym motywem działań nie tylko KGW  ale wszystkich podmiotów mających wpływ na rzeczywistość społeczną.
Koła Gospodyń Wiejskich to jedne z najstarszych i najliczniejszych organizacji społecznych w Polsce. Działają we wszystkich województwach, powiatach i gminach w kraju. Pierwsza organizacja kobiet wiejskich w Polsce pn. „Towarzystwo Gospodyń” powstała 1866 r. w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim. W 1929 r. powstało pierwsze koło Gospodyń Wiejskich. Obecnie w Polsce działa ok. 25 800 KGW zrzeszając blisko 857 tys. kobiet z terenów wiejskich.  Koła zrzeszone w Krajowym Związku Rolników, Kół i Organizacji Rolniczych reprezentuje Rada Krajowa KGW, której przewodniczącą jest mieszkanka Gminy Olsztyn Bernadetta Niemczyk. (foto dzięki uprzejmości serwisu internetowego Gminy Olsztyn)

znak (2)                          znak (1)