– 17 września 1939 roku musi pozostać w naszej pamięci! To dzień, kiedy hitlerowskie Niemcy i sowiecka Rosja dokonały rozbioru Polski i rozpoczęły trwającą lata gehennę Narodu polskiego – powiedział senator Ryszard Majer.

                Mieszkańcy gminy Miedźno pamiętają, czego dowodem była wyjątkowa uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej na murach Szkoły Podstawowej w Ostrowach nad Okszą, poświęconej nauczycielom szkoły podstawowej w Ostrowach, którzy zginęli z rąk polskich zaborców z września 1939 roku. Tablica przypomina postacie ostrowskich nauczycieli, społeczników i polskich patriotów okresu międzywojennego – Stanisława Sukiennika, który zginął w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w 1942 roku, Piotra Wróbla, który zginął w Katyniu w 1940 roku, Jana Deski, który zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w 1942 roku.