Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości otwarcia XXXII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie.
Uroczystego otwarcia dokonał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Terlus.
Licznie przybyłych gości przywitał dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Marek Dziubek.
Po zakończeniu części oficjalnej senator R. Majer udał się na zwiedzanie wystawy, gdzie mógł zapoznać się z regionalnymi wyrobami, ofertą instytucji okołorolniczych a także podziwiać sprzęt rolniczy, zwierzęta hodowlane.