Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz „Krwawego poniedziałku” w Kruszynie. Uroczystość była żywą lekcją historii, przypomnieniem pomordowanych przez niemieckiego okupanta mieszkańców Kruszyny i okolicznych miejscowości.

              Podczas uroczystości senator R. Majer pogratulował środowisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, władzom Gminy Kruszyna i mieszkańcom zaangażowania w kultywowanie pamięci o historii tego miejsca.