W hali sportowej w Konopiskach, podczas Koncertu Noworocznego, uroczyście obchodzono jubileusz

90-lecia Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach.

Obecny na uroczystości senator RP Ryszard Majer, powinszowania i serdeczności przekazał w imieniu własnym oraz posła Szymona Giżyńskiego. Senator R. Majer składając gratulacje, podziękował obecnym władzom Orkiestry i władzom Gminy za cenne kultywowanie tradycji Ojców-założycieli, którzy w pierwszych latach odzyskania niepodległości przez Polskę w swojej rodzimej gminie podjęli trud upowszechniania kultury i założyli Orkiestrę.