Senator Ryszard Majer uczestniczył w sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. W czasie sesji Bracia Golcowie zostali uhonorowani odznaką samorządu wojewódzkiego.