Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów  wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów  każdego roku honoruje przedstawicieli sprzedawców tytułem „Amicus Consumentium” oznaczającym przyjaciela wszystkich kupujących. W konkursie, w którym uczestniczą przede wszystkim podmioty gospodarcze nagradza się postawę, skłonność do przyjmowania ewentualnych reklamacji i mediacji. Tytuł przyznawany jest z okazji Światowego  Dnia  Konsumenta, który przypada 15 marca.

                 W tym roku decyzją organizatorów tytuł zostanie przyznany wraz z okolicznościową statuetką. W poszukiwaniu wzoru statuetki senator Ryszard Majer udał się do Częstochowskiego Liceum Plastycznego, gdzie młodzi autorzy tworzą wybitne formy plastyczne zarówno w ceramice jak i metalu.