Światowy Dzień Konsumenta był okazją do odznaczenia profesjonalnych uczestników rynku, którzy są przyjaźni konsumentom. Po raz pierwszy Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyznali tytuł Amicus Consumentium przedsiębiorcom, których działania przyczyniły się w 2016 roku do propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Uroczystość wręczenia odbyła się w Senacie podczas konferencji „Ochrona konsumentów w dobie rozwoju srebrnej gospodarki”. Kolejna edycja konkursu odbędzie się w 2018 r.