Senator RP Ryszard Majer wraz z częstochowskimi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości posłami na sejm: Lidią Burzyńską i Szymonem Giżyńskim oraz senatorem Arturem Warzochą uczestniczył 17 marca w uroczystej zbiórce zorganizowanej  w związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie przez mł. insp. Sławomira Litwina. W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach podinsp. Mariusz Krzystyniak oraz licznie zaproszeni goście. Z dniem 20 marca 2017 roku mł. insp. Sławomir Litwin został powołany na stanowisko Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Sławomir Litwin od początku swojej służby był związany z częstochowską policją – pełnił służbę w Wydziale Ruchu Drogowego. Od maja 2006 roku był Naczelnikiem Sekcji, a następnie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Od marca 2011 roku pełnił służbę jako Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W czerwcu 2012 roku mł. insp. Sławomir Litwin został powołany  na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, a po dwóch latach na  stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie. Od 1 czerwca.2015 kierował Komendą Miejską Policji w Częstochowie.