Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Biura Senatorskiego senatora Ryszarda Majera.

Senator R. Majer podziękował Związkowi Harcerstwa Polskiego za poświecenie i pracę jaką wykonują druhny i druhowie niosąc każdemu z nas radosną nowinę oraz uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.