SWP Agape prowadzące Dom dla Bezdomnych w Lubojence wkrótce będzie na swoim. Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w obecności częstochowskich senatorów, potwierdził przygotowywanie aktu notarialnego dla Stowarzyszenia.

              – Teraz ludzie w potrzebie będą mieli pewność, że nikt nie zabierze im miejsca, które sami stworzyli. Aktualnie przebywa tu blisko stu bezdomnych, a dzięki planowanej modernizacji dom znajdzie nawet sto sześćdziesiąt osób – podsumował Ryszard Majer, senator RP.