W Przyrowie odbyły się tradycyjne dożynki powiatu częstochowskiego. Senator R. Majer, po mszy dziękczynnej w kościele pw. Św. Doroty i dorocznym korowodzie dożynkowym wziął udział w oficjalnych uroczystościach powiatowych.
Dziękując za doroczne plony, senator zwrócił uwagę na sytuację najstarszych mieszkańców wsi: – Nadal istnieje znaczna dysproporcja między jakością życia na wsi i w mieście. Szczególnie dotyczy to najstarszych mieszkańców wsi oraz osób z niepełnosprawnościami. Wciąż dalej stad jest do lekarza, lekarza specjalisty, rehabilitacji, wciąż mamy utrudnienie w komunikacji i dostępie do placówek pomocy społecznej. To musi ulec zdecydowanej zmianie. Mamy już program bezpłatnych leków dla seniorów, program Polski Przyjaznej Osobom Starszym i zainicjowaną przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości Senatorską Linię Senioralną. To początek zmian, które mam nadzieję będą coraz szersze.