Finał dorocznego Biegu w Parzymiechach, tym razem poświęconego wieloletniemu dyrektorowi placówki śp. doktorowi Markowi Grzybowi. Mogłem nie tylko uhonorować zwycięzców, ale także porozmawiać z organizatorami i przedstawicielami lokalnego samorządu o aktualnej sytuacji w Ośrodku i Gminie Lipie.