Senator Ryszard Majer podczas powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów” w Zawadach w Gminie Popów (Powiat Kłobucki).

– Gratuluję organizatorom, władzom gminy oraz prezentującym się Kołom Gospodyń Wiejskich udanej imprezy i wspaniałej atmosfery – powiedział senator R. Majer.