W Brukseli na swoim dorocznym spotkaniu zebrali się przedstawiciele parlamentów narodowych krajów wchodzących w skald Unii Europejskiej, by przedyskutować aktualne problemy. Senat RP wspólnie z panią senator Bogusławą Orzechowską oraz z panem senatorem Grzegorzem Biereckim, reprezentował dr Ryszard Majer wiceprzewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych i Unii Europejskiej.
W ramach debaty, która obejmowała obszar finansów i polityki społecznej wspólnoty, senator R. Majer podjął temat rewizji dyrektywy o pracownikach delegowanych. W swoim wystąpieniu przypomniał że Senat RP jednogłośnie negatywnie ocenił projektowaną rewizję, która w istotny sposób może organicznych konkurencyjność polskich firm na rynkach UE.