Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystej Mszy św. przez wstawiennictwo bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, po której, w sąsiedztwie Pomnika Katyńskiego, został posadzony buk purpurowy, dla upamiętnienia beatyfikacji Kardynała Tysiąclecia.