Oświadczenia senatorskie Senatora Ryszarda Majera

Oświadczenia senatorskie Senatora Ryszarda Majera

Data wprowadzenia ostatnich zmian 19.05.2022   W sprawie włączenia w prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego wariantów zaproponowanych w załączonym stanowisku   W sprawie otrzymanego przez senatorów pisma...
Prace w komisjach i zespołach

Prace w komisjach i zespołach

dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Senator X kadencji Działalność parlamentarna: – wiceprzewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, – członki Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za...