W Gminie Dąbrowa Zielona powstanie pierwsze w województwie śląskim Centrum opiekuńczo- mieszkalne.

           Plany utworzenia takiego miejsca pojawiły się już wcześniej, ale dopiero dzięki programowi ogłoszonemu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w najbliższym czasie mogą być zrealizowane. Gmina na ten cel otrzyma ponad 2,7 mln zł.

           Senator Ryszard Majer podczas spotkania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podziękował Panu Pawłowi Wdówikowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej za wsparcie, oraz pogratulował Pani Wójt Mari Włodarczyk i całej Gminie Dąbrowa Zielona sukcesu oraz życzył powodzenia w realizacji tej potrzebnej inwestycji.

            To będzie placówka, która połączy dwie funkcje – z jednej strony będzie miejscem dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z drugiej – ma również przygotowane mieszkania dla części z tych osób, które będą mogły podejmować w nich samodzielne życie. Ważnym elementem funkcjonowania placówki będzie również opieka doraźna tzw. wytchnieniowa przeznaczona dla członków rodzin opiekujących się osobami chorymi.