W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie uroczyście otwarto nowe Centrum Urazowe. W uroczystości miał przyjemność uczestniczyć senator Ryszard Majer.

             Idea utworzenia Centrum zrodziła się wiele lat temu. Był to pomysł dyrektor SOR, obecnej wicedyrektor ds. lecznictwa, dr Jolanty Majer. Koncepcję wsparł samorząd wojewódzki, który przeznaczył na modernizację palcówki i zakup specjalistycznego sprzętu pieniężną dotację.

             Senator Ryszard Majer, który mocno zaangażował się w utworzenie Centrum, podkreślił, że proces ten trwał wiele lat.  – Łatwo nie było, ale się udało. Centrum jest efektem synergii, bo tu zadziałała dobra współpraca polityków, władz samorządu województwa i determinacja lekarzy – akcentuje senator Ryszard Majer.

              W ramach tworzenia centrum dokonano niezbędnych remontów, przebudowy oraz zakupiono specjalistyczny sprzęt. Po Sosnowcu jest to taka druga placówka w województwie śląskim.