Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. J. Długosza w Częstochowie odbyła się Ceremonia czepkowania studentów I roku pielęgniarstwa połączona z uroczystością przekazania Pracowni Umiejętności. W uroczystości wziął udział Ryszard Majer senator RP, JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, pracownicy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego i Zakładu Pielęgniarstwa, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji reprezentujących pielęgniarki i położne.

                 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie kształci studentów pielęgniarstwa od roku akademickiego 2017/2018 (od dwóch lat). Są to studia I stopnia (studia stacjonarne). W tegorocznym czepkowaniu udział wzięło 42 studentów I roku. Łącznie na kierunku (prowadzonym przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy) kształci się ok. 90 studentów i studentek. Studia cieszą się powodzeniem wśród mieszkańców Częstochowy i regionu.