4 lutego 2017 roku w Dąbrowie Zielonej uroczyście otwarto Dzienny  Dom dla Seniorów – Wigor. Gmina na realizację inwestycji projektu otrzymała 240 tysięcy złotych dofinansowania Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, 70 tysięcy złotych dołożyła Gmina.
Program Senior Wigor jest programem rządowym, którego celem jest wsparcie aktywności osób starszych. W ośrodku na stałe znajdzie swoje miejsce 15 pensjonariuszy, ale jak podkreśla wójt gminy Dąbrowa Zielona Maria Włodarczyk, dom będzie dostępny dla każdego. Na użytek nowo otwartego ośrodka wyremontowano budynek z 1910 roku, tym samym zyskał on nowe oblicze i rację dalszego bytu.
Gratulacje Pani Wójt oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu w imieniu własnym oraz posła Szymona Giżyńskiego złożył senator Ryszard Majer. Senator wręczył też wójt Włodarczyk plakietę „Miejsce Przyjazna Seniorom”, co zakwalifikowało Gminę do grupy instytucji i samorządów otwartych na potrzeby osób starszych. Życzenia złożyli także: w imieniu poseł Lidii Burzyńskiej, radna powiatu częstochowskiego Grażyna Knapik, w imieniu wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka Maria Nowak, doradca wojewody ds. polityki senioralnej i społecznej, wicestarosta powiatu częstochowskiego Henryk Kasiura oraz władze gminy Dąbrowy Zielona i przedstawiciele placówek społeczno-oświatowych. Spotkanie zakończone ogólnym toastem i poczęstunkiem umilił występ dzieci z Zespołu Szkolono-Przedszkolnego.
– Cieszę się, że bliskie są wam idee solidarnego państwa z równa troską zwracającego uwagę na seniorów, ludzi słabych i wykluczonych. Od lat z pełną determinacją pokazujecie, że mimo ograniczonych środków finansowych, jeśli tylko jest dobra wola to można pomagać drugiemu człowiekowi – podkreślił w swoim wystąpieniu senator Ryszard Majer.