Główny Inspektor Sanitarny , Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie byli organizatorami  Konferencji  edukacyjnej  pt. „Dopalacze – dlaczego są tak niebezpieczne” która  odbyła się 8 listopada 2016 roku, w  Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Celem przedsięwzięcia było  przedstawienie zagrożeń dla zdrowia publicznego stwarzanych przez nowe narkotyki, mając na uwadze, że zwalczanie tzw. ”dopalaczy” tylko wówczas jest skuteczne jeśli profesjonalny system nadzoru jest powiązany z działaniami edukacyjnymi. Konferencja wpisała się w ramy promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, pobudzania aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.
– Dopalacze to poważny problem, państwa , samorządu i rodziny. Bez wspólnych wysiłków zmierzających do korekty w obowiązującym prawie i rozwoju narzędzi którymi dysponują służby takie jak Policja i służby celne, intensyfikacji działań profilaktycznych w szkołach oraz poświęcenia uwagi dzieciom w rodzinie nadal będziemy mieli do czynienia z ludzkimi tragediami – powiedział obecny na spotkaniu senator RP Ryszard Majer- Dziękuję organizatorom że podejmują tematy ważkie dla całego społeczeństwa.