Senator Ryszard Majer uczestniczył w Gminno-Parafialnych Dożynkach w Pankach (powiat kłobucki) które zainaugurowała uroczysta Msza Święta.

                Wielkie świętowanie rozpoczęła Msza Święta, koncelebrowana przez Ks. Prałata Eugeniusza Sikorskiego- proboszcza i diecezjalnego duszpasterza rolników. Kazanie wygłosił Ks. Wikariusz Mariusz Mroczkowski.

                Po Eucharystii mieszkańcy i goście przeszli na stadion przy miejscowej szkole, gdzie miał miejsce festyn dożynkowy urozmaicony występami artystycznymi. Wójt Gminy Panki Urszula Bujak podziękowała rolnikom za trud włożony w pracę na roli. Odbierając chleb dożynkowy od starostów Karoliny Cebuli z Praszczyk i Piotra Mrozka z Kostrzyny- deklarowała, że jest on dla niej symbolem, którym będzie sprawiedliwie obdzielała wszystkich mieszkańców gminy.