Senator Ryszard Majer uczestniczył w dożynkach i uroczystości odpustowej w Mstowie.

Ksiądz Proboszcz Dawid Kover podziękował parafianom za liczne przybycie na Eucharystię. Dziękował także wszystkim, którzy wspierają go w przeprowadzeniu niezbędnych remontów, które chronią świątynię przez popadaniem w zniszczenie.