Nowelizacja ustawy była tematem konferencji prasowej częstochowskich polityków Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczyli w niej senator Ryszard Majer, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, pełnomocnik PiS w Regionie Częstochowskim Grażyna Matyszczak, radni Miasta Częstochowy: Dorota Majer, Monika Pohorecka, Konrad Jarzyński, Paweł Ruksza, oraz przedstawiciel inicjatywy Transparentna Częstochowa Adrian Skrzypczak.

             Z myślą o bezpieczeństwie dzieci i realnym wsparciu rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zainicjowała debatę pod hasłem „Chrońmy dzieci – wspierajmy rodziców”. Kolejnym krokiem jest powołanie Komitetu Obywatelskiego zbierającego podpisy pod nowelizację ustawy Prawo oświatowe.

             Zmiana legislacyjna ma w praktyce dać rodzicom większą decyzyjność i kontrolę w sprawie treści przekazywanych ich dzieciom w placówkach oświatowych. Przed wydaniem zgody o dopuszczenie organizacji społecznej do działania na terenie danej placówki, dyrektor będzie zobligowany do uzyskania szczegółowych informacji o jej planowanej aktywności na terenie szkoły. To z kolei będzie weryfikowane właśnie przez dyrektora, jak i radę szkoły oraz radę rodziców. Ta ostatnia będzie miała możliwość kontrolować organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na terenie szkoły bądź placówki oświatowo-wychowawczej oraz monitorować działalność wspomnianej organizacji, a także informować rodziców o wynikach kontroli. Poza tym wzmocniona zostanie rola rodziców w zakresie uczestnictwa ich dziecka w zajęciach prowadzonych przez organizacje działające na terenie szkoły. Udział w zajęciach będzie możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, a w przypadku ucznia pełnoletniego jego samego. Zatem, bez zgody rady rodziców i dyrektora szkoły, żadna organizacja nie będzie mogła wejść na teren placówki, aby prowadzić własne zajęcia. Inicjatorzy kampanii uważają, że do szkoły nie może wejść każdy, komu wydaje się, że może pracować z młodzieżą.

             – Jednym z celów nowej ustawy jest uświadomienie jak ważna w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i jego podejścia do rzeczywistości cywilizacyjnej jest rola szkoły i jak ważna jest też rola rodziców – powiedział senator Ryszard Majer. Jednocześnie przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku w centrum swoich działań stawia rodzinę w szerokim aspekcie i obszarze jej funkcjonowania. Wymienił niektóre z wdrożonych programów społecznych, a także ogłoszoną dzień wcześniej na konwencji programowej PiS waloryzację programu 500+ do 800+.