W CKK Jordanki odbyła się gala z okazji czwartej edycji Dnia Nauki Polskiej, wpisująca się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w której uczestniczył senator Ryszard Majer wraz z Jej Magnificencją prof. Anna Wypych Gawrońską.

Ustawa o ustanowieniu tego święta została podpisana przez Prezydenta RP 3 lutego 2020 roku. Jej projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Nieprzypadkowo Dzień Nauki Polskiej obchodzony jest w dniu urodzin Mikołaja Kopernika, jednego z najwybitniejszych polskich badaczy, znanego z interdyscyplinarnego zainteresowania nauką. Celem tego święta jest wyrażenie uznania dla dokonań rodzimych naukowców.

              Za rok 2022 złożono 122 wnioski o przyznanie nagród, 105 wniosków skierowanych do oceny merytorycznej trzynastoosobowego zespołu pod kierunkiem prof. Pawła Gądka. W efekcie przyznano 66 nagród – zarówno na wniosek, jak i z inicjatywy własnej.

               Nagrody przyznano w czterech kategoriach: naukowej, wdrożeniowej, dydaktycznej, organizacji nauki, a także za całokształt dorobku naukowego.