Senator Ryszard Majer zastępca przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, reprezentujący Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Prezes Dariusz Piotr Bonisławski reprezentujący Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zaproszenie dr Ewy Rónayné Słaba, nowo wybranej Rzecznik Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier uczestniczyli w obchodach Dnia Polonii Węgierskiej w Budapeszcie.