Na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie senator RP uczestniczył w spotkaniu z okazji „Dnia Seniora”.

                             Klub Seniora jest to miejsce spotkań, które zajmuje się rozwojem życia towarzyskiego, kulturalnego, oświatowego i rekreacyjnego osób starszych – mówił R. Majer.