Na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Częstochowie senator RP uczestniczył w spotkaniu z okazji „Dnia Seniora”.