Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku wspólnie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Powiatu Kłobuckiego obchodziła Święto Strażaka. Z tej okazji zasłużonych druhów uhonorowano odznaczeniami i awansami, a jednostki OSP z gmin Opatów i Panki dołączyły do KSRG.

              W uroczystości uczestniczyli: senator Ryszard Majer, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Szymon Giżyński, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz; prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Tomasz Bednarek, śląski komendant Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, generał Jacek Kleszczewski, wójtowie i przede wszystkim druhowie PSP w Kłobucku oraz jednostek OSP powiatu kłobuckiego. Łącznie wystawiono 32 sztandary. Goście podkreślali, że szpaler kilkunastu nowych samochodów przed remizą, które jednostki otrzymały w ostatnich kilku latach, unaocznia jak wielki wkład w podnoszenie jakości sprzętu ratowniczego miał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gospodarz uroczystości – komendant PSP w Kłobucku, mł. bryg. Karol Wers, dziękując gościom i strażakom za przybycie na wspólne świętowanie, wyraził radość z dużego rządowego wsparcia jednostek strażackich i pomoc w pozyskaniu nowoczesnego sprzętu ratowniczego, niezbędnego w codziennej służbie strażackiej.

              Senator Ryszard Majer sięgając do przeszłości, zacytował kronikarza Wincentego Kadłubka, którego 800. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku. – Wincenty Kadłubek przed 800 laty zostawił nam polityczny testament o tym jaka powinna być Rzeczypospolita. Mówił to, co także dzisiaj powinno być programem politycznym. O patriotyzmie mówił, że jest to miłość do Ojczyzny i każdy Polak powinien traktować Ojczyznę jako matkę, ale też jako podopieczną, bo ojczyzna jest nam dana, ale gdy przychodzi czas, musimy jej bronić. W różnoraki sposób: począwszy od dnia codziennego i codziennej pracy po akty bohaterskie, kiedy i jeśli przyjdzie na to pora. Wincenty Kadłubek mówił także o urządzeniu Rzeczypospolitej, o tym jakie ma być prawo i jaka sprawiedliwość. Prawo musi być jasne, ma być czytelne, a sprawiedliwość powinna brać w ochronę najsłabszych. Niech testament mistrza Kadłubka będzie drogą dla Waszej formacji – mówił senator Ryszard Majer.