W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, która w tym roku obchodzi 30-lecie odbyły się obchody Dnia Strażaka w uroczystości wziął udział senator Ryszard Majer oraz parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej, przedstawiciele Kościoła, władz miasta, samorządów lokalnych.                                                                                                 Z okazji 30-lecia Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie zostały rozdane medale pamiątkowe.