21 maja 2019 roku w Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie w sali widowiskowej odbyło się Forum Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi.
Celem konferencji było omówienie nowych form aktywności mieszkańców wsi, przede wszystkim seniorów, których rola w kultywowaniu tradycji wsi, rozwoju lokalnych społeczności jest nieodzowna.