W Ergo Arenie Gdańskiej odbył się kongres Forum Wizji Rozwoju. Senator Ryszard Majer jako prelegent brał udział w panelu „Srebrna gospodarka” w którym to zostały poruszone zagadnienia które koncentrowały się na potrzebach seniorów, takich jak:  zdrowie, kultura, finanse, bezpieczeństwo oraz ubezpieczenia społeczne. Dyskusja dotycząca polityki senioralnej państwa i samorządu.