Krzepice w powiecie kłobuckim to kolejna miejscowość, w której Polska Spółka Gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG uruchomiła stację regazyfikacji skroplonego gazu. W oficjalnym otwarciu stacji uczestniczył senator Ryszard Majer.

Inwestycja jest częścią rządowego Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.