Na zaproszenie Stowarzyszenia Pracy Socjalnej AuxilioVenire senator Ryszard Majer uczestniczył w spotkaniu, podczas którego wspólnie z dr Mariolą Mirowską prezes  SPS wręczyli grupom i organizacjom społecznym promesy na realizację inicjatyw senioralnych. Inicjatywy będą realizowane w środowiskach seniorów z regionu częstochowskiego w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Pracy Socjalnej AuxilioVenire przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS 2019.

              – Gratuluję organizacjom występującym o granty  i cieszę się, że mogłem tą inicjatywę objąć patronatem- powiedział senator R. Majer.