Z inicjatywy PKPS w Urzędzie Miasta odbyło się II Forum Społeczne, tym razem tematykę obrad zdominowały kwestie senioralne. W swoim wystąpieniu senator RP Ryszard Majer podkreślił rolę samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego w kreowaniu i realizacji najlepszych rozwiązań służących osobom starszym. Korzystając z okazji obchodzonego niedawno Dnia Pracownika Socjalnego, senator R.Majer, złożył na ręce dyrekcji MOPS, serdeczne pozdrowienia dla wszystkich,  którzy na co dzień pomagają i rozwiązują problemy społeczne w Częstochowie.