Senator Ryszard Majer uczestniczył w Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Częstochowskiego.

– Dziękuję za zaproszenie i gratuluję sukcesów w trudnej pracy związkowej. Nowo wybranym władzom częstochowskiej Solidarności na czele z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim.