Z udziałem senatora Ryszard Majera i Roberta Magdziarza – wicewojewody śląskiego odbyła się narada w sprawie bezpieczeństwa zbiornika wodnego Blachownia. Nieszczelność jazów to jeden z najpoważniejszych problemów na tym terenie.