Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystości 10-lecia Klubu Seniora w Przyrowie.

– Gratuluję zaangażowania i aktywności, a samorządowi miejskiemu dziękuję za wsparcie tej cennej inicjatywy- powiedział senator R. Majer.