W Olsztynie odbyła się trzecia edycja Juromanii jest to wydarzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na Jurę Krakowsko-Częstochowską ze wszystkimi jego walorami kulturowymi, przyrodniczymi, historycznymi oraz kulinarnymi.

Senator Ryszard Majer uczestniczył w uroczystym otwarciu które odbyło się pod Zamkiem w Olsztynie a Inauguracji dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.